TESTAT Blogg

Artificiell Intelligens, eller AI, är ett begrepp som vanligtvis delas in i olika nivåer som på olika sätt är människans intellekt behälpliga.

2016 var startskottet för det evenemang som numera har blivit känt som "Årets unga idé". I regi av Företagarna arrangeras detta årliga evenemang där unga föregagare får stå i rampljuset och prisas.

De senaste åren har bjudit på flera svenska tech-startups. Det har inte bara resulterat i fler smarta tjänster online utan även ett förändrat beteende hos flertalet konsumenter.

Det finns en hel del vanliga filformat som kan användas för att dela, komprimera eller publicera både foton och dokument. Varje filformat lämpar sig extra bra för ett specifikt sammanhang och vi berättar när, var, hur och varför.

Att investera i fonder är att likställa med köp av andelar i en investeringsfond. För att få bra avkastning bör du ha koll på begrepp som andelsvärde, underliggande tillgångar och inflationsrisk. Lär dig de mest grundläggande för att förstå hur de påverkar när du ska investera i fonder.

När man talar om hållbar utveckling är det viktigt att känna till de dimensioner som spelar en viktig roll för att i realiteten skapa en hållbar samhällsutveckling.

Kommersiella länkar