Hushållsekonomi

Har du koll på begreppet hushållsekonomi vet du att det handlar om att hushålla med sina pengar. Det vill säga ha kontroll över sin privata ekonomi. Vi ger dig tips som gör att du klarar dig, inte bara månaden, utan hela året ut. Och nästkommande år.

Hushållsekonomi 

Det något vanligare begreppet privatekonomi är ofta förknippat med lön, räkningar och olika typer av omkostnader. I sämsta fall kan det också vara starkt förknippad med känslor av oro, gräl och ångest.

Det är först när du har en tydlig bild av hur det förhåller sig mellan inkomster och utgifter, det vill säga vad som kommer in och vad som går ut, som du kan få ordning på din privatekonomi.

Långsiktig planering och medvetna val

Att långsiktighet och medvetna val förenklar vardagen på individnivå är de flesta medvetna om, och det är också en viktig anledning till att allt fler intresserar sig för den egna ekonomin.

Det finns dock en annan anledning som bidrar minst lika starkt till det ökade intresset, nämligen den positiva inverkan som medveten konsumtion har på såväl klimatet som miljön. Så vad innebär egentligen långsiktigt tänkande och medvetna val i praktiken?

Det handlar delvis om att vara intresserad och påläst, dels om att välja företag som erbjuder fördelaktiga investeringar som grundar sig på sunda värderingar.

Gör din egen hushållsbudget

Att göra en budget behöver inte vara krångligt, det viktiga är att avsätta tid för att verkligen få det gjort.

Ett tips för att komma igång med en budgetmall är att lägga till poster som du personligen gillar, såsom nöje, sport, shopping och så vidare. Fortsätt sedan med att lägga till en post om dagen tills alla poster finns med i budgetmallen.

Följande tre poster är extra viktiga att ha med i en hushållsbudget:

1. Kommande utgifter

Genom att beräkna kommande utgifter blir det lättare att planera framåt, inte minst för att tydliggöra eventuella begränsningar.

2. Återkommande utgifter

Det finns ett par exempel på utgifter som återkommer varje månad (hyra, försäkringar, amorteringar). Andra utgifter återkommer antingen varje kvartal (3-månadersperioder), halvår (6-månadersperioder) eller helår (12-månadersperioder).

3. Enstaka utgifter

Utgifter som är tillfälliga och som sker i samband med en oförutsedd händelse kan du notera (bokföra) i en spalt som du förslagsvis döper till "Enstaka utgifter" eller "Icke återkommande utgifter". 

Exempel på utgifter du skulle kunna bokföra i denna post: inköp av vitvaror, byte av däck, reparation av cykel/moped/motorcykel eller liknande.


I behov av ett tillfälligt lån? 
Klicka här
(Obs! Affiliate-länk)