Skydd mot mygg

Vi är noga många som trivs bäst i sol och värme. Vi är nog också många som ogillar när det regnar, blåser och är kallt. Inte minst insekter och djur som lever i det vilda och som livnär sig på andra insekter, djur och på att suga blod - från människor. Vi tipsar om effektiva sätt att skydda sig mot mygg och ger förslag på myggmedel som passar både till vuxna och barn.

Skydd mot mygg

När myggorna är som mest verksamma kan plågan bli i det närmaste övermäktig och räcker det knappqst att smörja sig med myggmedel.

Här krävs det snarare en kombination av olika sorters skydd såsom myggmedel, fällor, insektsnät och doftljus.

Ägnar du dig åt fysisk aktivitet, som fjällvandring, paddling eller cykling, kommer du förmodligen att svettas. Om det dessutom
 är fint väder bär du säkerligen något tunnare och mindre täckande kläder. Det är saker som attraherar både myggor och knott, vilket kräver en del eftertanke och förberedelse.

Tips på förberedelser

 • Oskyddad hud: myggmedel i stick,- spray- eller gelform
 • Uteplatsen/trädgården: elektrisk/portabel myggfångare, doftljus, myggnät, eteriska oljor, doftljus
 • Sommarstugan/husvagnen/tältet: myggnät, doftpåsar, myggfångare, doftljus, eteriska oljor
 • Inomhus: myggnät, doftpåsar, doftljus, myggskrämmare, elektrisk myggfångare, eteriska oljor

Tester och restriktioner 

De flesta myggmedel som säljs idag innehåller en aktiv substans som kallas DEET.
Det är visserligen inget nytt, men det är däremot de omfattande tester som dagens myggmedel genomgår innan de kan bli godkända att säljas.

Testerna har bland annat lett till en rekommendation om att myggmedel som innehåller höga halter DEET bör användas med viss försiktighet.

Vad är DEET?

DEET är en förkortning av ordet Dietyltoluamid, tidigare känt som ”bug juice" (eller ”insektsjuice” på svenska). Bug juice är en blandning av etanol i kombination med en större mängd DEET.

DEET blev mer känt i början av fyrtiotalet i samband med att den amerikanska armén fick i uppdrag att utveckla ett insektsmedel med lägre halter av DEET. För att lyckas med uppdraget tillsatte man en viss mängd polymerer, vilket resulterade i ett mer varaktigt och hållbart medel. 

Medlet blev så lyckat att man började använda det inom jordbruksindustrin, och så småningom började det också säljas i form av myggmedel.

Myggmedel som innehåller DEET bör enbart användas på oskyddade hudområden, helst i kombination med täckande kläder. Medlet bör inte appliceras runt vare sig ögon eller mun.

Hur blir ett myggmedel godkänt?

För att ett myggmedel ska klassas som godkänt och därmed säkert att använda måste det granskas och godkännas av Kemikalieinspektionen. 

Enligt Kemikalieinspektionen räknas ett godkänt myggmedel som säkert så länge det används enligt instruktion. Det innebär bland annat att användaren ska

 • Vara noga med handhygienen innan och efter applicering 
 • Vara noga med att läsa den bifogade informationen
 • Undvika kontakt med mun och ansikte i samband med applicering
 • Vara noga med att följa särskilda instruktioner för barn

Att tänka på vid köp av myggmedel

 • Köp endast myggmedel som är godkända av Kemikalieinspektionen
 • Kontrollera att det finns tydlig information om produkten i förpackningen och på tillverkarens/återförsäljarens hemsida 
 • Håll dig till välkända märken som Djungelolja™, Moskito Guard® och MyggA™
 • Kontrollera och följ eventuella restriktioner, som exempelvis åldersbegränsning (vissa medel har en åldersgräns på 15 år, andra kan användas från 3 år)

Mer om Djungelolja™

Ett klassikt och erkänt effektivt myggmedel som skyddar både mot mygg och knott, men även mot fästingar, broms och dylika insekter som bits el. sticks.

Djungelolja™ används mycket i norra Sverige där det ofta är myggtätt under varma perioder, i synnerhet när luften är fuktigare än vanligt. Det är ett myggmedel som ger långvarigt skydd och som används enligt följande:

• Stryk på oljan på exponerade hudområden

• Undvik direktkontakt med ögon, mun och öppna sår

• Vid kontakt med ögon, mun eller sår: skölj med vatten omedelbart

• Rekommenderad användning vuxen: max 3 gånger/dag

• Rekommenderad användning för barn: max 1 gång/dag (från 12 år)