Åskoväder

Det finns många därute som är rädda för åskan, eller i alla fall har stor respekt för båda åska och blixt. Åskoväder är många gånger spektakulära och för den som inte är rädd kan det te sig som ett riktigt skådespel på himmelen. Dock finns det även en hel del myter kring åskoväder, varav några vi ska försöka slå hål på.

Åskoväder

En myt vi kan slå hål på direkt är att direktnedslag och så kallade sido-urladdningar alltid leder till dödlig utgång. Det mest sannolika scenariot vid dödlig utgång är att personen ifråga blir träffad av blixten direkt i huvudet. Dock kan det lika gärna stanna vid en kraftig elstöt med mer eller mindre allvarliga brännskador som påföljd.

I Sverige drabbas vi av åsk(o)väder cirka 5-20 dagar om året. Det är förhållandevis få dagar, åtminstone om man jämför med exempelvis Amazonas som är extremt utsatt för åskväder (vissa år åskar det upp emot 250 dagar).

Enligt tidningen Ny Teknik slår blixten ner cirka åtta miljoner gånger/dag på olika platser runt om i världen. Sett till Sverige enbart uppgår den siffran till omkring 100 000 nedslag/dag. Antalet personer som avlider på grund av blixtnedslag i Sverige varje år är dock relativt få, åtminstone satt i relation till antalet blixtnedslag.

Den så kallade stegspänningseffekten

När blixten träffar ett föremål, som en person, ett träd eller ett hus, uppstår en så kallad stegspänningseffekt. Denna effekt orsakar spänningsskillnader i det allra översta markskiktet, med elektriska strömmar som letar sig genom marken och in i olika föremål, som ett ben eller en elkontakt. Detta kan, precis som direkta nedslag, orsaka omfattande skador (sällan med dödlig utgång).

Visste du att

  • Det inte är farligt att prata i mobilen när det åskar så länge den inte laddas samtidigt
  • All elektronisk utrustning bör stängas av, gärna även i förbyggande syfte
  • Fasta telefoner bör undvikas, åtmistone så länge ovädret är nära
  • Blixten inte alltid syns även om den alltid finns nära när det åskar
  • Du alltid ser blixten innan du hör åskans mullrande


MISSA INTE 👇