Solcellspaneler

Då det finns flera olika typer av solceller har vi valt att fokusera på den typen av celler som är bäst lämpade för det svenska klimatet. Vi har självklart även valt ut de solceller som ger dig som konsument bäst valuta för pengarna.

Olika typer av solceller

Hur solcellerna tillverkas, vilka material som används, hur god effekt de ger och hur mycket de kostar är några viktiga aspekter som lyfts fram när man talar om de olika solceller som erbjuds på marknaden.

Monokristallina solceller 

Mono kommer från grekiskans ord för "en" eller "ensam", vilket speglar det faktum att den här typen av solceller består av en enda kristall.
Ytterligare kännetecknande för monokristallina solceller är att de generellt sett har en högre effekt och längre livslängd än övriga solcellstyper. Även dess temperaturkoefficient är vanligtvis bättre.

Polykristallina solceller

Poly kommer från grekiskans ord för “fler”, vilket speglar det faktum att den här typen av solceller består av flera sammansmälta kiselfragment.
Ytterligare kännetecken för polykristallina, även kallade multikristallina, solceller är att de är blå till färgen.

Amorfa solceller

Amorf kommer från grekiskans ord för "formlös", vilket speglar det faktum att amorfa solceller, även kallade tunnfilmsceller, skiljer sig på så vis att de inte består av några kristaller alls.

Vårt urval

Vi har tagit del av information från ett stort antal, av varandra oberoende, tester, recensioner, omdömen och jämförelsesajter som vi har sammanställt och nu presenterar i detta test av solcellspaneler.
De solcellspaneler vi har valt ut uppfyller ett antal kriterier som anses vara extra viktiga för just den här typen av produkter.

Exempel på sådana kriterier är toppeffekt (Wp), verkningsgrad (%), produktgaranti, vikt (kg/m2), effektgaranti, vindlast (Pa) och certifieringar.

Ambitionen är att presentera ett så objektivt test som möjligt, varför vi har valt att inkludera solcellspaneler från såväl svenska som i övrigt nordiska leverantörer. Det ger även en mer rättvis jämförelse mellan prestanda, pris och tillgänglighet.

Att tänka på inför valet av solceller

För att du ska få en både tydlig och rättvis bild av vad som skiljer olika solcellspaneler åt finns det en del aspekter att ta hänsyn till och ha i åtanke.  

Exempel på aspekter som bör jämföras:
- Prestanda

- Pris per watt
- Effektgaranti 
- Produktgaranti

- Toppeffekt

- Certifieringar
- Verkningsgrad 

- Utrymme/yta

- Ev. om/utbyggnation

- Design/utseende (helsvarta/med svart ram)

Solcellspaneler bäst-i-test 2024

Då marknaden för solceller växer snabbt har vi valt att begränsa vår urval genom att jämföra de modeller som i flera, av varandra oberoende tester, har visat sig vara bäst lämpade i blåsiga förhållanden samt de modeller som levererar högst toppeffekt tillika verkningsgrad.
Observera att valda modeller presenteras utan inbördes rangordning.

Högst toppeffekt

Toppeffekten anger hur mycket en solcellspanel kan producera som mest under det som anses vara standardiserade testförhållanden. 
Våra utvalda modeller
Modell

LONGi Solar LR5-66HPH-515M

Toppeffekt (Wp)
515 

Verkningsgrad (%)
21.7 

Modell
LONGi Solar Hi-MO 5m LR5-66HPH 

Toppeffekt (Wp)
510 

Verkningsgrad (%)
21.5 

Modell
DMEGC DM505M10-66HBB


Toppeffekt (Wp)
505

Verkningsgrad (%)
21.27

Modell
JA Solar JAM66S30-500/MR


Toppeffekt (Wp)
500

Verkningsgrad (%)
21.1 

Modell
DMEGC DM495M10-66HBB


Toppeffekt (Wp)
496

Verkningsgrad (%)
20.85

Bäst i blåst

Med tanke på att det blåser mycket i Sverige, oavsett om du bor kustnära, på landet eller i fjällen, har vi valt att inkludera särskilt vindtåliga solpaneler i vårt test.
Som namnet låter avslöja är vindtåliga solcellspaneler extra tåliga mot hög vindbelastning, vilket innebär längre hållbarhet och en extra känsla av trygghet. 
Våra utvalda modeller

Modell
SunPower M-Series 440

Toppeffekt (Wp)
440

Verkningsgrad (%)
22,8

Vindlast (Pa)
3600

Modell
Evervolt 410H

Toppeffekt (Wp)
410 

Verkningsgrad (%)
22.2 

Vindlast (Pa)
2666.66

Modell
REC Alpha Pure Series 410

Toppeffekt (Wp)
410

Verkningsgrad (%)
22.2 

Vindlast (Pa)
2666.66

Modell
Trina Vertex S 425 (DE09R.08)

Toppeffekt (Wp)
425 

Verkningsgrad (%)
21.3 

Vindlast (Pa)
2666.66

Modell
Meyer Burger Black 385

Toppeffekt (Wp)
385 

Verkningsgrad (%)
22.9

Vindlast (Pa)
2666.66

Högst verkningsgrad

Solcellens verkningsgrad anger hur stor del av cellens lagrade solenergi som kan omvandlas till likström, vilket är det sätt man använder för att mäta effektiviteten hos solceller.
Våra utvalda modeller

Modell
SunPower M-Series 440

Toppeffekt (Wp)
440

Verkningsgrad (%)
22.8

Modell
Power Maxeon 3 

Toppeffekt (Wp)
430

Verkningsgrad (%)
22.7

Modell
Trina TSM-445

Toppeffekt (Wp)
445

Verkningsgrad (%)
22.3

Modell
Evervolt 410H

Toppeffekt (Wp)
410

Verkningsgrad (%)
22.2

Modell
REC Alpha Pure Series 410

Toppeffekt (Wp)
410

Verkningsgrad (%)
22.2

Sammanfattning

SunPower M-series 440 är den solcellsmodell som i flera, av varandra oberoende, tester och i denna jämförelse har fått flest topplaceringar respektive flest kategorivinster.