Smart ekonomi

Har du kunskap om begrepp som privatekonomi och hushållsbudget är det lättare att förstå vad de innefattar. Det i sin tur är hjälpsamt när du behöver hushålla med dina pengar för att de ska räcka hela månaden ut. Det kan dock vara svårt att ha koll på förhållandet mellan inkomster och utgifter hela tiden, och det är precis då du kan luta dig mot din hushållsbudget.

Privatekonomi

Själva begreppet privatekonomi sätts ofta samman med både omkostnader (utgifter) och inkomster, såsom räkningar, lön, hyra, pension och studiebidrag. Om dessa inte sköts ordentligt kan leda till ekonomiska svårigheter som i sin tur kan leda till oro, ångest och osämja. 

När det gäller privataekonomi är det viktigt att sätta sig in i, och ta kontroll över, förhållandet mellan inkomster och utgifter. I praktiken handlar det om att hålla reda på hur mycket pengar som kommer in och hur mycket som går ut. 

Det är också viktigt att vara konsekvent och att inte tappa tålamodet eller ge upp, eftersom det är först när de bitarna är på plats som du kan få verklig ordning på din privatekonomi.

Planera långsiktigt

De flesta av oss vill nog gärna förenkla vardagen, gärna på ett sätt som påverkar såväl miljön som klimatet och den egna ekonomin på ett positivt sätt.

Det sker bland annat genom medvetna val i samband med inköp, investeringar, sparande och så vidare. Det är också en av anledningarna till att intresset för privatekonomi har ökat markant de senaste åren, inte minst bland unga människor.

Rent konkret handlar långsiktig planering om att vara medveten, påläst och nyfiken. Medveten om nya trender och möjligheter, påläst för att göra hållbara val och nyfiken att ta reda på vilka företag och övriga aktörer som bygger sin verksamhet på sunda, medmänskliga värderingar.

Lägg upp din egen hushållsbudget 

Har du aldrig gjort en egen hushållsbudget och är osäker på vad den ska innehålla kan du ta hjälp av vår steg-för-steg-guide. Syftet är att förtydliga processen med att bygga upp och fylla i en budgetmall, vilket bör ske i den takt du känner dig bekväm med, steg för steg.

Steg-för-steg-guide 

- Avsätt en stund varje dag

För att förvissa dig om att mallen verkligen blir gjord är det en god idé att jobba med den en stund i taget. Att göra allt på en gång blir ofta för mycket och då är risken större att du tröttnar.

- Använd en färdig mall

Det finns gott om budgetmallar på nätet så det kluriga är inte att hitta en, det kluriga är att välja en mall som är anpassad för just det här ändamålet.

- Börja med det roliga

Genom att lägga till en, max två, poster i taget blir det lättare att få grepp om hur mallen fungerar och hur din ekonomiska situation faktiskt ser ut. Ett tips är att börja med det roliga, som exempelvis sport, nöje och shopping.

 - En post om dagen

Gör klart en post om dagen, max två, tills dess att mallen innehåller en komplett lista med alla dina inkomster och utgifter.

Tre extra viktiga poster 

Alla budgetposter är viktiga och tjänar ett syfte. Det finns dock tre poster som är extra viktiga och som har en självklar plats i en budgetmall, så även i detta fall.

- Kommande utgifter:

Genom att beräkna dina kommande utgifter blir det lättare att få syn på eventuella begränsningar, vilket i sin tur gör det lättare att planera framåt. 

- Återkommande utgifter

Det finns en hel del utgifter som är ständigt återkommande, som hyra, el och vatten till exempel.
De flesta ska betalas i slutet av varje månad, en del ska betalas kvartalsvis (var tredje månad) och vissa kan du välja att betala halv- eller helårsvis.

- Enstaka utgifter

Enstaka utgifter är, till skillnad mot återkommande utgifter, kostnader som uppstår vid enstaka tillfällen. Det kan gälla allt från en resa till ett särskilt evenemang - det vill säga icke återkommande utgifter som ska budgeteras som "Enstaka utgifter" (en post som alltid ska finnas med, oavsett ändamål).