Integritetspolicy

Policy för behandling av personuppgifter

Vad är en integritetspolicy?

En integritetspolicy syftar till att förtydliga vilken form av personuppgifter som samlas in om en besökare på en webbplats. Varför uppgifterna samlas in och till vad de används ska också framgå.

I en integritetspolicy ska det även finnas uppgifter om hur besökarens personuppgifter hanteras, skyddas, lagras, överförs och raderas. Även besökarens rättigheter bör förtydligas.

Personuppgifter som lagras på denna webbplats

Endast personuppgifter som lämnats i samtycke och som räknas som grundläggande behandlas på denna webbplats. Med det avses bland annat för- och efternamn, e-postadress, telefonnummer samt hemadress.

Webbplatsen samlar även en viss mängd användarstatistik i syfte att spåra besökarnas beteende. I praktiken ger detta webbplatsens ägare en djupare insikt och förståelse, vilket i sin tur underlättar såväl utvecklings- som förbättringsarbetet av den aktuella webbplatsen.

Varför lagras dina personliga uppgifter?

Dina personliga uppgifter lagras för att vi ska kunna förbättra kvaliteten, funktionaliteten och användarupplevelsen i samband med att du besöker vår webbplats. Det möjliggör också viss interaktion mellan dig som användare och oss som ägare av denna webbplatsen.

En annan viktig anledning är att det gör det lättare för oss att i ett tidigt skede upptäcka, och förhoppningvis förhindra, eventuella säkerhetshot och/eller missbruk av/mot denna webbplats.

Sist, men inte minst viktigt, tillåter det underhåll och felsökningar med mer exakta resultat, vilket i gagnar både dig som besökare och oss som ägare.

Vi använder cookies

På denna webbplats används en spårningsteknik i form av små filer som kallas för cookies. Syftet med en cookie är att optimera besöket för dig som användare med målet att förbättra din upplevelse av webbplatsen och dess innehåll.

Tekniken fungerar med hjälp av en liten fil som kallas cookie. Denna fil lämnas kvar i besökarens browser och hjälper till att identifiera en specifik browser eller enhet. På så vis kan cookien urskilja varje unik besökare och behandla samtliga personuppgifter på en webbplats individuellt.

Dina rättigheter

Du har rätt att 

- begära ut en översikt över de uppgifter som samlats in om dig

 - begära att vissa, alternativt samtliga, uppgifter korrigeras 

- säga upp ditt samtycke om cookies