Årets unga idé

10.03.2023

2016 var startskottet för det evenemang som numera har blivit känt som "Årets unga idé". I regi av Företagarna arrangeras detta årliga evenemang där unga  föregagare får stå i rampljuset och prisas. 

Årets unga idé 

Årets unga ide är ett årligen återkommande evenemang som sätter ljuset på unga föregagare som genom sin affärsidé har bidragit till att förbättra det svenska samhällhet.

SIBA och Företagarna 

Stipendiet som delas ut varje år instiftades av SIBA-stiftelsen år 2020. Prissumman på 50 000 kronor går till det företag som lyckas vinna "Årets unga företagare". 
Senaste gången som stipendiet delades ut var i oktober 2022. Stockholms Stadshus var platsen där galan "Årets Företagere" hölls, då även "Årets Unga Företagare" korades.

103 idéer 

Årets unga idé är egentligen 103 unga idéer som sammanställs och presenteras som en lista som representeras av "förebilder som tack vare sitt entreprenörskap bidrar till utveckling, mångfald och välfärd". Listan släpps i maj månads upplaga av tidningen Företagarna, medan stipendiet "Årets Unga Idé" delas ut i samband med galan.

Så går urvalet till

Av de 103 idéer som uppmärksammas på listan får endast 10 chansen att pitcha (kort presentera) sin affärsidé, vilket sker inför en noga utvald jury. Tre av dessa företagarare blir sedan mottagare av 50 000 kronor vardera, vilka delas ut på initiativ av Fabian Bengtsson (vd på SIBA och ordf. i Företagarna.

Kriterier för att komma med på listan

För att komma med på listan, och på så vis få chansen att vinna pris, ska följande kriterier uppfyllas:

Företagaren får inte

- vara äldre än 35 år

  Företagaren ska ha

- en bevisad affärsmodell

- ett brinnande intresse av att utveckla idén

- en vilja att utveckla sin egen bransch och sina egna metoder

Företagaren får inte

- medverka flera ggr med samma affärsidé 

 Företagaren ska

- driva företaget aktivt som ett AB eller enskild firma

- vara en förebild för andra unga entreprenörer 

Vinnare i Årets unga idé 2022

Namn: 
Alexander Olivera

Företag:
Nodono Technology AB, Malmö

Affärsidé:
Att använda ny teknik för att med större precision räkna ut den exakta mängden virke som går åt i samband med ett bygge.

Mål:
Att motverka onödiga utsläpp och överdrivet spill.

Namn:
Ellen Andreasson/David Albinsson

Företag: 

Envue Technologies AB, Göteborg

Affärsidé:
Att med ny teknik bereda väg för forskning som hittills varit omöjlig att genomföra. 

Mål:
Att med hjälp av nya verktyg utveckla nya läkemedel och nya vacciner.

Namn:
Siddhartha Khandelwal

Företag:
Walkbeat AB, Göteborg

Affärsidé:

Att med ny teknik övervaka människors rörelsemönster (gångbeteende) för att upptäcka tidiga tecken på hälsoproblem.

Mål:
Att möjliggöra såväl upptäckt som uppföljning, progression, intervention och utvärdering.

© Petra Roman, PR Text&Bild