Vanliga filformat

18.02.2023

Det finns en hel del vanliga filformat som kan användas för att dela, komprimera eller publicera både foton och dokument. Varje filformat lämpar sig extra bra för ett specifikt sammanhang och vi berättar när, var, hur och varför.

JPEG, PDF, GIF och PNG - alla  förkortningar på vanliga filformat som kan användas för att dela, publicera eller komprimera foton, bilder och/eller dokument.

Du har säkert hört talas om några av dessa format, men vet du vad förkortningarna står för eller hur du använder de olika formaten på bästa sätt?

JPEG - Joint Photographic Experts Group 

- JPEG är ett av de vanligaste och mest använda fotoformaten.

- Formatet lämpar sig extra bra för komprimering av olika typer av ditala bilder, allra helst fotografier.

- JPEG är ett av de bästa filformaten att använda för foton som ska publiceras på webben.

- Formatet är kompatibelt med flertalet Office-program.

GIF - Graphics Interchange Format

- GIF används för icke-förstörande komprimering av foton och bilder.

- Formatet lämpar sig bäst för publicering på webben.

- Formatet kan användas för att skapa enklare animationer. 

- GIF är ett något föråldrat filformat som ofta ersätts av JPEG.

PDF - Portable Document Format

- PDF är ett filformat som används för att skicka och läsa olika typer av dokument på ett säkert och tillförlitligt sätt.

- Formatet lämpar sig både för analog och digital publicering (i synnerhet det sistnämnda) och används ofta för digital signering (kräver Acrobat Reader).

- PDF-filer kan användas för dokumentation av ljud och i samband med videoinspelning.

- PDF-filer kan redigeras och konverteras till såväl Word- som Excel-filer.

PNG - Portable Network Graphics

- PNG används (precis som GIF) för icke-förstörande komprimering av bilder.

- Formatet lämpar sig för publicering av icke-fotografiska bilder som ikoner, grafiska figurer och ritningar.

- PNG fungerar som ersättare för det numera föråldrade GIF-formatet (dock utan dess begränsningar).

AI - Adobe Illustrator

- AI är ett filformat som används vid produktion av trycksaker och ett format som endast kan öppnas av aktörer verksamma inom tryckeribranschen.

- För övriga användare krävs det en konvertering till annat format (JPG, PNG, PDF) för att filen ska kunna öppnas och läsas.