Svenska tech-startups

08.03.2023

De senaste åren har bjudit på flera svenska tech-startups. Det har inte bara resulterat i fler smarta tjänster online utan även ett förändrat beteende hos flertalet konsumenter.

Innovativa tech-bolag 

Tech-bolag finns i stort sett inom alla branscher. De representeras av innovativa medarbetare vars främsta uppgift är att hitta nya, tekniska lösningar som syftar till att förbättra ett specifikt område och/eller en särskild bransch.

Många tech-bolag jobbar även med utveckling av produkter och tjänster. Det leder ofta till ett förändrat konsumentbeteende, vilket flertalet av de innovativa lösningar som tagits fram under 2022 är ett konkret bevis på.

Vårt urval

Till vår lista över svenska tech-startups 2022 har vi valt ut bolag som fokuserar på viktiga aspekter såsom hållbarhet, användarvänlighet och tillgänglighet.

Svenska tech-startups (2022)

Anyone

Anyone är en app som kan laddas ner via App Store eller Google Play. Via appen erbjuds du som användare korta en-mot-en-samtal med experter inom en rad olika områden. Anyone är med andra ord en samlingssplats för alla som är i behov av rådgivning inom mental hälsa och entreprenörskap.

Curb

Curb är en digital tjänst som bygger på den trend som på engelska går under benämningen "dark kitchen" - en tjänst som, med hjälp av bl.a. Uber Eats och Foodora, erbjuder utkörning av professionellt lagad mat. Med Curb kan du alltså äta som på restaurang genom att beställa mat från utvalda "spök-kök".

Grace Health

Grace Health har utvecklat en digital plattform som erbjuder experthjälp inom psykisk och fysisk hälsa. Tjänsten riktar sig främst till kvinnor i tillväxtländer som behöver mer kunskap om sin egen hälsosituation, både rent förebyggande och i akuta situationer.

Sana Labs

Sana Labs har utvecklat en app som syftar till att underlätta internutbildningar som på olika sätt kräver vissa behovs- och individanpassningar. Det betyder att appen är anpassad för olika personalgrupper och en rad olika yrkesområden, såsom poliser, lärare eller vårdpersonal.

Teemyco

Teemyco har skapat ett virtuellt kontor med "flyttbara rum" som är användbara i samband med digitala möten av olika slag. Tack vare appen kan du göra samma saker som du gör på en fysisk arbetsplats, med den skillnaden att du gör det på distans.

Volta Greentech 

Volta Greentech har som mål att rädda klimatet. Det kan upplevas som en väldigt hög målsättning, men genom att mata svenska kor med ett algbaserat fodertillskott ska utsläppet av växthusgaser minskas ett steg i taget. Det är en affärsidé som grundar sig i det faktum att kor fiser och rapar och därmed släpper ut stora mängder metangas.

© Petra Roman,  PR Text&Bild