Hållbar utveckling

07.02.2023

När man talar om hållbar utveckling är det viktigt att känna till de dimensioner som spelar en viktig roll för att i realiteten skapa en hållbar samhällsutveckling.

Hållbar utveckling 

Vi går igenom innebörden av de olika dimensionerns och avslutar med direktlänkar till några olika organisationer som arbetar med hållbar utveckling på olika sätt.

De tre dimensionerna

När det handlar om att uppnå hållbar utveckling är det viktigt att ta hänsyn till de tre dimensioner som stödjer varandra och därmed behövs lika mycket. Det är tre dimensioner som spelar en avgörande roll i skapandet av en hållbar samhällsutveckling.

Ekologisk hållbarhet

- Innefattar ett långsiktigt omhändertagande av jordens resurser

Ekologisk hållbarhet handlar i grunden om att bevara jordens och ekosystemets förmåga att producera. Det handlar också om att minska människans påverkan på naturen med målet inställt på att nå en nivå av samspel som både människan och naturen klarar av.

Ekonomisk hållbarhet

- Innefattar ekonomisk tillväxt

Ekonimisk hållbarhet handlar främst om att skapa värden och att hushålla med resurser. För såväl privatpersoner som företag kan det till exempel innebära långsiktig planering av ekonomin, ett effektivt användande av resurser samt återvinning och återbruk.

Social hållbarhet

- Innefattar individens behov av delaktighet

Social hållbarhet handlar i stora drag om allmänt välbefinnande som bland annat kan ta sig uttryck i inflytande, delaktighet och samhörighet. Det handlar även om rättvisa och rättigheter på individnivå.

Länktips!